Tipus de carns

Tenim dos tipus de carns, la vermella i la blanca, a continuació explicarem en que consten aquests dos tipus de carns, i com es poden diferenciar entre elles.
Característiques de la carn
Generalment la carn blanca prové d’animals joves i la carn vermella d’animals adults.
La carn blanca conté menys greixos que la carn vermella, concretament té menys greix saturat i menys colesterol a conseqüència resulta més cardiosaludable.
Dins les carns vermelles és convenient escollir la carn magra, ja que aquesta conté menys greixos.
No tota la carn de porc conte alt contingut de greixos, depenen de la zona del animal podrem dur una alimentació cardiosaludable.

A continuació parlarem de les carns vermelles, aquesta com el seu nom indica en estat cru és de color vermell, la carn crua és més fosca a diferència quan passa a un estat cuit. La carn vermella inclou tots els mamífers adults i algunes aus de corral (ànecs). Aquesta inclou la carn de vaca, de porc de vedella, també es considera carn vermella la de cavall. Aquest tipus de carn és molt elevat en els països desenvolupats i representa un 20% de la ingesta calòrica.
Aquesta ens aporta al nostre organisme proteïnes, ferro vitamina B, apart de minerals que varien segons l’espècie i la part de l’animal que consumim.
Una alta ingesta d’aquesta carn ens pot portar problemes greus, com podrien ser malalties cardiovasculars, obesitat i risc de patir un càncer de colon, per tant la quantitat recomanada per adults de carn vermella es entre 2 o 3 vegades al mes.

Seguirem amb les carns blanques, aquesta és caracteritza per la coloració menys vermellosa en estat cru, és considera carn blanca tota aquella que no prové dels mamífers.
El seu color es determinat per la mioglobina , aquest és un pigment vermell que denomina principalment el color de la carn.
Actualment la carn blanca ens prové de moltes granges amb animals domesticats, pocs son obtinguts directament de la caça.