Que és la carn ecològica?

La carn ecològica aporta un 10% més de proteïna, entre un 20% i un 40% menys de greix i és molt més saborosa que la no ecològica. Els animals s’alimenten amb pinsos ecològics sense substàncies químiques de síntesi. No es fan servir mai substàncies que faciliten la retenció de líquids a la carn, a diferència del que passa en tècniques no ecològiques amb l’ús de clenbuterol o de substàncies similars. Aquestes substàncies, aplicades els dies previs al sacrifici, tenen l’efecte immediat de retenir líquids, cosa que es tradueix en un augment del pes.

Per això, quan es fregeix un filet d’aspecte suculent queda reduït a la meitat i no para de deixar anar aigua, ja que la cocció expulsa els líquids de la carn. Es respecta el benestar dels animals sense forçar-ne els cicles naturals, respectant-ne els cicles reproductius, mantenint-los en allotjaments adequats i permetent-los el lliure accés a pastures. Als animals se’ls garanteix llum natural, prou espai perquè es puguin moure lliurement i àrees de repòs. Els animals s’alimenten amb matèries primeres ecològiques, en el cultiu de les quals no s’empren adobs químics de síntesi, herbicides ni cap altra substància que pugui causar danys a l’entorn i repercutir en la composició de la matèria primera.

És fonamental proporcionar una alimentació adequada que garanteixi el bon desenvolupament del bestiar, cosa que dona lloc a uns animals més saludables, molt més resistents a les malalties i amb una carn de millor qualitat.