Preparació de la carn i mètodes de cuina

La preparació i la preparació de la carn també influeixen en la quantitat de carn que augmenta el risc de càncer de còlon.

Com més alta sigui la temperatura a la que es cuinen les carns, i com més es faci la carn, més probable és augmentar el risc de càncer de còlon.

Igual que amb el processament de la carn, la cocció de la carn a altes temperatures fins que es produeix molt bé els autòctons cancerígens (compostos que causen càncer). La carn més ben feta conté nivells més alts de carcinògens, anomenats amines aromàtiques heterocícliques (HAAs) i hidrocarburs aromàtics policíclics (PAHs) que la carn menys ben feta.

Les HAA i PAH es formen quan la proteïna i / o el greix de la carn es fa molt calenta. Penseu en l’exterior negre i caramel que pot tenir una peça de carn a la brasa. Aquesta és una font de carcinògens, els productes químics que poden augmentar el risc de càncer de còlon.